Volim Jajce
Aktualno

Zakon protiv Hozana

U agresivnom pokušaju da zaobiđe općinsko vijeće, koje nikako da se konstitutira onako kako želi SDA načelnik Edin Hozan, reagiralo je ministarstvo pravosuđa FBiH koje je objasnilo da se ne može raspolagati općinskim proračunom bez odluke Općinskog vijeća. Ništa od planirane samovolje.

Nakon što je Ministarstvo financija Federacije BiH ranije izašlo sa stavom kako općinski načelnik ne može raspolagati proračunskim novcem bez donesenog proračuna za tekuću godinu ili bez odluke o privremenom financiranju, sada je sličan stav donijelo i Federalno ministarstvo pravosuđa, piše Večernji list BiH.

Što zakon nalaže

– Utvrđena je obveza donošenja odluke o privremenom financiranju i jedinica lokalne samouprave za razdoblje od 31. ožujka tekuće godine ako proračun do tada ne bude usvojen za tu proračunsku godinu. Dakle, bez usvojenoga proračuna ili odluke o privremenom financiranju nije moguće raspolagati proračunskim sredstvima, stoji u dopisu koji potpisuje ministar Mato Jozić, a koji je dostavljen koaliciji hrvatskih stranaka “Zajedno za bolje sutra Jajcu”.

Hrvatski vijećnici tražili su odgovore svih razina vlasti jer je načelnik općine Jajce Edin Hozan odlučio raspolagati proračunskim novcem iako proračun za ovu godinu nije usvojen te nije donesena ni odluka o privremenom financiranju. Inače, hrvatski vijećnici su nedavno podnijeli prijavu nadležnom tužiteljstvu zbog postupaka načelnika Hozana koji se odnose na raspolaganje proračunskim novcem. U prijavi su precizno navedeni postupci koje je Hozan poduzeo, a koji su protivni važećim zakonima.

Još uvijek nije poznato što će Tužiteljstvo uraditi po tom pitanju. – Očekujemo da se cijela priča oko općine Jajce vrati u zakonske okvire, da se općinske vlasti ponašaju u skladu sa zakonima te da više ne moramo reagirati na ovakav način. Nadamo se kako će pojedinci u općini konačno prihvatiti rezultate lokalnih izbora, pristati na formiranje vlasti sukladno izbornim rezultatima te da će općina Jajce početi normalno funkcionirati, poručili su iz hrvatske koalicije “Zajedno za bolje sutra Jajcu”.

Očekuje se da će uskoro biti održan novi krug pregovora lokalnih političkih čelnika na kojem će se ponovno tražiti načini formiranja lokalne vlasti. Cijelu priču glede formiranje vlasti uvelike je zakomplicirao i projekt nelegalne izgradnje džamije u Jajcu, i to u naselju u kojem većinom žive Hrvati. Takvi postupci smatraju se provokacijama i pokušajima da se određeni projekti provedu u vremenu kada ne postoji lokalna vlast. Ni Islamska zajednica svojim potezima nije doprinijela smirivanju situacije, što posebno zabrinjava.

Dnevnik.ba

 

KOALICIJA ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA

(HDZ BIH, HDZ 1990, HKDU BIH)

J A J C E

PREDMET: Odgovor na Vaš upit od 15. ožujka 2017. godine

Vašim dopisom datuma gornjeg tražili ste naše očitovanje u svezi s primjenom članka 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH kao i našim očitovanjem na mišljenje koje smo dali i dostavili općinskom načelniku Jajace.

Općinski načelnik gosp. Edin Hozan obratio se ovom ministarstvu dopisom broj 02-49-599/17 od 03.02.2017. godine, kojim je tražio mišljenje: „da li može u cijelosti primjenjivati Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, odnosno članak 18. navedenog zakona“.

Našim aktom br. 09-49-556/17 od 09.02.2017. godine istom smo odgovorili da je članak 18.  citiranog Zakona jasan i precizan u svojoj odredbi i po načelu jus cogens obvezuje na primjenu.

Također, stavak 2. članka 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH načelno određuje visinu realizacije proračuna ukoliko isti nije donesen za proračunsku godinu i vrijeme u kojem se može na taj način i u toj visini financirati jedinica lokalne samouprave. Dakle, naše mišljenje dano na upit Općinskog načelnika koje nije izlazilo izvan okvira članka 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH nema odredbu  kojom daje ovlast općinskom načelniku da donosi odluke ukoliko proračun nije usvojen u roku predviđenom proračunskim kalendarom, nego mu daje ovlasti da nakon isteka roka 90 dana proračunske godine, ako Općinsko vijeće ne usvoji proračun i u tom roku, proglasi proračun.

Za potpuno razumijevanje i pravilno postupanje svih sudionika donošenja i izvršenja obveza iz financiranja jedinica lokalne samouprave upućujemo na odredbe članka 1., 32., 33., 35. i 38. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16). Spomenutim zakonom kao i pobrojanim odredbama reguliran je način i postupak usvajanja proračuna jedinica lokalne samouprave kao i slučajevi ako proračun nije donesen u utvrđenim rokovima.

Također, utvrđena je obveza donošenja odluke o privremenom financiranju  i jedinica lokalne samouprave za period od 31. ožujka tekuće godine ako proračun ni do tada nije usvojen za tu proračunsku godinu.

Dakle, bez usvojenog proračuna ili odluke o privremenom financiranju nije moguće raspolagati proračunskim sredstvima.

Za dodatnim pojašnjenjem i činjenjima možete se obratiti Federalnom ministarstvu financija F BiH kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe Zakona o proračunima u Federaciji BiH.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Mato Jozić  

Povezani Članci

Sjednica OV Jajce nije nastavljena zbog nedostatka kvoruma

Volim Jajce

ČIJA JE IDEJA „BOLJA ŠKOLA“?

Volim Jajce

Općina Kiseljak: Bošnjačka djeca da nose zelene trake oko ruke zbog raspoznavanja

Volim Jajce
Učitavanje....