Volim Jajce
Aktualno

Usvojen proračun Općine Jajce za 2020.godinu

Danas, 20.03.2020.godine održana je 18. redovita  sjednica Općinskog vijeća Jajce. Prije usvajanja i rasprave po točkama dnevnog reda, vrlo aktualna i sadržajna bila su i vijećnička pitanja.

U ime Kluba, vijećnici HDZ-a BIH uputili su načelniku pitanje vezano za njegovu odluku da se na prijemu povodom Dana općine Jajce zabrani konzumacija svinjskog mesa i alkoholnih pića. Klub vijećnika traži od načelnika pismeno izjašnjavanje kao i javnu ispriku svim vijećnicima, gostima i svim Jajčankama i Jajčanima za samovoljno ograničavanje njihovih prava.  Nije zaista jasno na osnovu kojeg  Zakona ovakva vrsta odluke može doći na razmišljanje načelniku jedne općine? Ovaj događaj ostao je svim ne-muslimanima kao podsjećanje na javno i otvoreno  diskriminiranje, na ponašanje načelnika koji nije načelnik svih građana. Ako se ovako javno i na svečanim sjednicama očituje samovolja koja vrijeđa drugoga i drugačijeg,  kako onda i očekivati da se sve ostale odluke donose, kako vjerovati u pošteno i transparentno  trošenja našeg zajedničkog novca?

Vijećnici  HDZ-a BiH na današnjoj sjednici iznijeli su putem vijećničkog pitanja i dopis u kojem traže i prračunski nadzor – reviziju proračuna za 2017, 2018  i 2019 godinu od Federalnog i županijskog Ministarstva financija. Naime, Općinsko vijeće nije usvojilo Izvještaje o izvršenju proračuna za 2017. i 2018. godinu jer je došlo do značajnih odstupanja na kodovima od rebalansa do izvršenja, uz negativno mišljenje Povjerenstva za proračun. Nejasne su i dalje informacije za projekt vodooskrpe WATSAN – kolika je vrijednost projekta te koliko je točno Općina dosad uložila u taj projekt, a kvaliteta  samih radova je i mještanima uključenih naselja sporna.

Glavni dio rasprave po dnevnom redu  današnje sjednice odnosio se na Prijedlog proračuna za 2020.godinu. Na načelnikov prijedlog ukupno je uloženo 7 amandamana od strane Kluba HDZ BIH, te po jedan amandam ispred HDZ 1990 i SDP-a.

Amandmani HDZ-a BIH odnosili su se na povećanje granta za JU Opća bolnica Jajce, umjesto sadašnjih 80000 na ukupno 100 000 KM. Pored dugova koja ova naša zdravstvena ustanova ima, ova kriza dodatno će pojačati već otežano funkcioniranje bolnice. Načelnik nije imao sluha za ovaj prijedlog, a  ako je išta valjda potrebno u ovim teškim vremenima to je dodatno ulaganje u zdravstvo. I za najosjetljiviju skupinu – jajačku djecu s posebnim potrebama, načelnik, a ni vijećnici okupljeni oko SDA nemaju suosjećanja. Unatoč načelnikovom obećanju kako će osigurati rad defektologa pri Domu zdravlja, to se nije dogodilo. Budući da su ove stručne usluge od velike važnosti za udrugu „Vodopad ljubavi“ , vijećnici HDZ-a amandmanom su tražili povećanje tranše za 10 000 KM, no nisu dobili potporu.

Na podršku i partnersko uvažavanje nisu naišli ni ostali amandmani HDZ BIH. Odnosili su se na traženje povećanja tranše prema JU Dom kulture, budući da trenutni iznos nije dovoljan ni za pokrivanje svih plaća i doprinosa, kamoli štogod više.  Da se zakoni kod predlaganja proračuna ne poštuju, načelnik je pokazao ne uvažavajući ni amandman koji bi naš proračun uskladio sa Zakonom o šumama.  Naime, prema tom Zakonu,  naknada za šume koja se slijeva u općinske proračune, pa tako i naše – namjenski se treba utrošiti za „izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture na području općine te za ruralni razvoj područja gdje se šuma eksploatira“.  Vijećnici HDZ-a BIH tražili su namjensko izdvajanje ovih sredstava za pravce u našoj Općini koji najviše trpe oštećenja zbog transporta drvne građe i sl., no pitanje je gdje će oni biti na kraju raspoređeni. Još jedan dokaz kako za nečelnika i SDA- zakon nekad jednostavno ne vrijedi.

Proračun je danas, unatoč ovim izraženim neslaganjem, usvojen.  Da nije usvojen danas, proračun bi bio proglašen s 31.03. na što nažalost načelnici imaju pravo. No, da li je ovo rješenje? Naravno da nije. Da li je načelnik možda htio izazvati u izbornoj godini neslaganja i okriviti HDZ BiH za samoproglašenje ostat će neodgovoreno.  A upravo je HDZ BiH predlagao da se proračun usvoji do kraja prošle godine, ali se naišlo na uporno odbijanje prijedloga i time potrošilo dragocijeno vrijeme za pregovore i uvažavanje.

HDZ-u BIH, vijećnicima koji su podržali Proračun stalo je do rješavanja, a ne stvaranja problema. Nije vrijeme za ignoriranje partnerskih odnosa i suradnje. Nije cilj da se stopiraju važni prijekti za našu općinu i opći interesi svih naših građana. Uz malo volje, načelnik je mogao i trebao podržati i drugačije prijedloge i pošteniju raspodjelu nemalog iznosa od 19 milijuna KM.  No, što je tu je.  Vijećnici će, kao i dosad i dalje budno pratiti i ukazivati na sve eventulane nezakonitosti i nepoštivanje usvojenog proračuna.

U vremenu posebnih mjera i proglašene svjetske pandemije apeliramo na štedljivo trošenje svih stavki koje nisu prioritetne- barem dok ne vidimo hoće li i na koji način kriza utjecati i na naše sugrađane. Može se lako dogoditi da netko od njih treba liječenje, ostane bez posla. Svaka ušteda je dobrodošla ako bi mogla biti za eventualnu  pomoć ugroženima od posljedica uvedenih mjera.

 Na samom načelniku, koji je na čelu izvršne vlasti – velika je i najveća odgovornost u izvršavanju proračuna i trošenju javnog novca. Pored rezerve kojom raspolaže, u iznosu od  130 000 KM, tu je primjerice  i 70 000 KM iz Granta za kulturu, 30 000 KM sportske načelnikove rezerve, iz granta pomoći drugim nivoima vlasti 95 000 KM i ako se uzme u obzir biranje programa, biranja Komisija…sveukupnu blizu 300 000 KM isključivo uz „zahtjev i zaključak Općinskog načelnika“!

Od ostalih točaka dnevnog reda istaknut ćemo Odluku o davanju suglasnosti u postupku dodjele koncesije za eksploataciju kamenog materijala na lokalitetu „GROJIT“, investitora BH4 d.o.o. O ovom pitanju već smo pisali na našem portalu. Na održanoj javnoj raspravi mještani su bili izrazito protiv ovakvog ugrožavanja sigurnosti tla, kvalitete vode, a kako stoji u dopisu Mjesne zajednice Bravnice –Kamenice, dodatno ih vrijeđa činjenica da je investitor Sejad Hodžić “iznio lažnu izjavu da je imao punu podršku vlasnika imovine u našem selu“.  Sve ovo nije omelo danas vijećnike SDA da glasaju za , no srećom bez podrške ostalih vijećnika, tako da suglasnost nije izglasana.

Povezani Članci

Hrvatska pokreće kanal: Hrvati u BiH na prvom mjestu

Volim Jajce

KARAMATIĆ: Pokušavaju županijama oteti nadležnost nad policijom i stvoriti MUP BiH

Volim Jajce

HASANBEGOVIĆ Ključ su hrvatsko-bošnjački odnosi

Volim Jajce
Učitavanje....