Volim Jajce
Aktualno BiH TOP

TKO ĆE VRAĆATI KREDITE? Iseljavanje najveći problem, promijeniti politiku nataliteta, vratiti mlade i ulagače

Zastupnički dom federalnog Parlamenta usvojio je većinom glasova zaključke koje je predložila odgovarajuća radna skupina na osnovi diskusija i informacija s nedavne tematske sjednice Doma naroda o problemu iseljavanja stanovništva iz FBiH. U zaključcima je problem iseljavanja prepoznat kao važno pitanje od iznimnog ekonomskog i socijalnog značaja za planiranje, razvoj i prosperitet FBiH.

Obveza Vlade i ministarstava

Vlada FBiH obvezana je pripremiti informaciju Zastupničkom domu o planiranim i trenutačnim projektima koji se tiču privlačenja investicija i povratka državljana BiH – potencijalnih ulagača u razvoj gospodarstva FBiH.

Predloženo je kreiranje pravnog okvira za uspostavu ureda za gospodarsku suradnju s iseljeništvom pri Vladi FBiH, koji bi se bavio privlačenjem investicija te olakšavanjem i pravno-informativnom pomoći bh. državljanima u inozemstvu zainteresiranim za ulaganje i biznis. Zaključcima se traži informacija o mjerama pronatalne politike uključujući i poduzete korake prema izjednačavanju prava rodilja i majki u FBiH u svrhu ohrabrenja politike nataliteta, borbe protiv “bijele kuge”, a u skladu sa stavom premijera FBiH da je ovo pitanje koje se nadovezuje na problem iseljavanja. Zaključcima Zastupničkog doma je Zavod za zapošljavanje FBiH obvezan u suradnji sa županijskim zavodima u roku od 90 dana dostaviti informaciju o broju ljudi koji su se odjavili sa zavoda ili druge vrste procjene koje se tiču napuštanja BiH radi zapošljavanja u inozemstvu, kao i informacije o strukturi poslova zbog kojih bh. građani odlaze. Od Federalnog ministarstva obrazovanja traži se da u roku od 90 dana, u suradnji sa županijskim ministarstvima, predloži informaciju o školama i fakultetima te utvrdi popis deficitarnih zanimanja u FBiH.

Ministarstvo izbjeglica i raseljenih obvezano je predložiti financijski plan i metodologiju prema Vladi FBiH u roku od 60 dana, kojom bi se moglo izvršiti odgovarajuće evidentiranje izbjeglica i ekonomskih migranata koji privremeno borave u inozemstvu, u svrhu povezivanja, prikupljanja informacija i informiranja bh. dijaspore o izmjenama propisa, prilikama za ulaganje i programima podrške Vlade, a kako bi planirali novac za realizaciju ovih aktivnosti.

Demografska obnova i mladi

Vlada je zaključkom Zastupničkog doma obvezana u roku od 120 dana pripremiti informaciju Domu naroda o učinkovitosti i rezultatima primjene Zakona o mladima. Vlada je obvezana i u roku od 90 dana pripremiti sveobuhvatnu informaciju o iseljavanju stanovništva, s naglaskom na provedbu Aneksa 7. Daytonskog sporazuma, demografsku obnovu i ostanak mladih u FBiH.•

Večernji.ba

Povezani Članci

DAYTON 2 I NACIONALIZMI “METROPOLE”: Kako Sarajevo prevodi izjave američkih kongresmena po svojim, unitarističkim željama

Volim Jajce

JAJCE:Pogledajte tko su novi vijećnici Općinskog vijeća Jajce prema trenutnoj situaciji…

Volim Jajce

MLADEN IVANIĆ Nije moguća neovisna RS, ni BiH bez entiteta, ali ni treći entitet

Volim Jajce
Učitavanje....