Volim Jajce
Aktualno BiH TOP

Raspodjela sredstava iz transfera za podsticaj i razvoj poljoprivrede

Na osnovu članka 30. Statuta Općine Jajce (Službene novine općine Jajce broj 3/08) i Odluke o izvršenju proračuna za 2017 godinu broj: 02-14-1954/17 od 07.04.2017. godine, a u skladu sa usvojenim programom i kriterijima raspodjele sredstava iz granta za poljoprivredu u 2017 godini broj: 01-01-6-4487/17, od 25.07.2017. godine, općinski načelnik Općine Jajce raspisuje:

 

JAVNI POZIV

 

Za raspodjelu sredstava iz Transfera za podsticaj i razvoj poljoprivrede  za 2017.godinu s pozicije 614100

1. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju:

a. Poljoprivredni proizvođači (pravna i fizička lica) sa prostora općine Jajce koji poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na prostoru općine Jajce

b. Udruženja građana (poljoprivrednika)  koja djeluju na području općine Jajce

c. Zemljoradničke (poljoprivredne) zadruge koje djeluju na području općine Jajce

 

2. Uvjeti za ostvarivanje prava na sredstva iz Granta :

a. Da je podnositelj zahtjeva upisan u  registar poljoprivrednih gazdinstava ili registar klijenata u Općini Jajce

b. Da se zahtjev za poticaj odnosi na  :
– Razvoj stočarstva
– tov junadi (min. 2 grla)
– svinjogojstvo (minimalno jedno grla krmača/nazimica, 3 grla tovnih svinja)
– pčelarstvo (minimalno 10  pčelinjih zajednica)
– peradarstvo ( minimalno 120 koka nosilja)
– ovčarstvo i kozarstvo (minimalno 10 ovaca ili 5 koza)
– Razvoj biljne proizvodnje
– ratarstvo (minimalno 0,2 ha)
– povrtlarstvo (0,2 – 1,0 ha na otvorenom, 50 – 500 m2 zatvoreni prostor)
-Investicije u poljoprivrednoj proizvodnji
(oprema, mehanizacija, poljoprivredni objekti, voćnjaci)

 

3. Zahtjev za korištenje sredstava Granta treba da sadrži:

a. Podatke o podnositelju zahtjeva

i. Opći podaci o podnositelju zahtjeva

ii. Bankovni podaci (broj tekućeg i transakcijskog računa podnositelja)

iii. Dokumentaciju kojom obrazlaže opravdanost zahtjeva :

 

e) uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja nadležne veterinarske stanice (Obrazac  A1/17)

 

f) nabavljena oprema i mehanizacija (račun – orginal ili ovjerena kopija ili uvoznica ako se radi o opremi i mehanizaciji iz uvoza),

– izvršena ulaganja u poljoprivredne objekte (ukoliko se radi o izgradnji na starom objektu ili dogradnja objekta dokaz o postojanju objekta, ukoliko se radi o izgradnji novog objekta dokaz o podnešenom zahtjevu za izgradnju ,

– sjemenski i sadni materijal (račun – orginal ili ovjerena kopija)

 

g) Uvjerenje o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala

b. Naziv programa, projekta odnosno aktivnosti za koju se podnosi prijava za poticanje iz sredstava Granta

 

4. Jedan podnositelj zahtjeva, Udruženje ili Zadruga može podnijeti i više zahtjeva za različite namjene sukladno Javnom pozivu, odnosno za svaku poljoprivrednu proizvodnju podnosi se  poseban zahtjev

 

5. Udruženja i Zadruge, sa najmanje 10 aktivnih članova ili korisnika usluga, mogu podnijeti aplikacije u ime i za potrebe svojih članova

 

6. Zahtjevi se podnose na prijavnom obrascu koji se preuzima na prijemnom šalteru

 

Ostalu dokumentaciju podnositelj zahtjeva prilaže uz prijavni obrazac koji se nalazi na prijemnom šalteru

Prijave na javni poziv se podnose u zgradi Općine Jajce, Ulica Nikole Šopa bb, svakim radnim danom.

Rok za podnošenje prijava sa dokumentacijom je od 31 .07. do 18.08.2017.godine

Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

(opcina jajce)

Povezani Članci

Herceg Bosna je ubirala više poreza nego Republika Srpska i Republika BiH zajedno!

Volim Jajce

I “NAŠ BOŠNJAK” KOJOVIĆA NAZVAO IZDAJNIKOM Komšić treba vratiti dug SDA, pa odlučio “okrenuti ploču” i pribaviti alibi za ulazak u vlast

Volim Jajce

Konstituiran Hrvatski sabor, predsjednik Božo Petrov

Volim Jajce
Učitavanje....