Volim Jajce
Aktualno Jajce Natječaji

Javni poziv grant za NVO

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (Sl. novine FBiH broj 49/06), člana 39. Statuta općine Jajce (Sl. novine općine Jajce broj 3/08), člana 2. Odluke o kriterijima, za dodjelu sredstava iz budžeta/proračuna Općine Jajce, s pozicije 614300 – grant neprofitnim oranizacijama – udruženjima/udrugama građana (Sl.novine Općine Jajce, br.4/08), te odredbi Odluke o izvršenju budžeta/proračuna Općine Jajce za 2019. godinu, Načelnik Općine Jajce raspisuje:
JAVNI POZIV
Za prijavu projekata namijenjenih neprofitnim organizacijama – udruženjima građana koji su planirani za finansiranje/sufinansiranje iz budžeta/proračuna Općine Jajce za 2019. godinu

Javni poziv preuzmite OVDJE

Povezani Članci

Liječnik kao supermen

Volim Jajce

Karamatić svim županijama/kantonima poručio: Migrante šaljite u Sarajevo, oni su ih zvali

Volim Jajce

JAJCE: Počele pripreme kraljeva

Volim Jajce
Učitavanje....