Volim Jajce
Aktualno BiH Jajce TOP

Inspekcija najavljuje rat s radom na crno sljedeće godine

Inspekcijski nadzori u okviru sprečavanja sive ekonomije i rada nacrno provode se u koordinaciji s Poreznom upravom FBiH, rekao je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović te dodao kako je konstatirano da su ove aktivnosti doprinijele povećavanju broja legalno zaposlenih i na toj osnovi rasta doprinosa za MIO, zdravstvo i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) od početka ove godine vrši pojačane inspekcijske nadzore s posebnim naglaskom na suzbijanju sive ekonomije i rada nacrno.

”Od 13. travnja do 11. prosinca ove godine u pogledu vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora u unutrašnjoj kontroli na teritoriji Federacije BiH izvršeno je 11.569 inspekcijskih nadzora i 199 kontrolnih nadzora, a izdato je 4.645 prekršajnih naloga u iznosu od 5.891.292 KM”, kazao je Ajdinović na konferenciji za novinare u sjedištu FUZIP-a .

Dodao je da je naplaćeno 2.628.793 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak, izrečeno 1.089 upravnih mjera, izdato 807 rješenja o otklanjanju nedostataka te izrečene 282 mjera privremene zabrane rada.

Također, od 3.692 kontrolirana gospodarska subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sustavima, konstatirano je da 13 subjekata nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj, 863 subjekta nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodanu robu i izvršene usluge, a od 8.291 kontroliranih radnika, zatečeno je 735 radnika nacrno.

Rezultati iz pojačanih inspekcijskih nadzora na području Federacije BiH, kako je kazao Ajdinović, bit će razmotreni na sastanku s direktorima kantonalnih uprava za inspekcijske poslove koji predstavlja samo jedan u nizu njihovih sastanaka tijekom ove godine, a sve radi zajedničkog efikasnijeg rada.

”Imamo u vidu i namjeru, ne samo što se tiče angažmana županijskih inspektora rada koji su u ovoj godini zajedno radili s Federalnom upravom za inspekcijske poslove već da ta suradnja pojačanim nadzorom bude proširena i na druge oblasti kontrole, prvenstveno tržišne inspekcije jer svakako u 2017. mogu najaviti itekakav obračun sa sivom ekonomijom i generalno radom nacrno. Nadam se da ćemo s početkom godine imati i bolji zakonski okvir pogotovo u onom dijelu gdje smo mi kao Uprava dobili prostor od Vlade Federacije BiH da interveniramo na ključnim propisima koji će nam dati nove alate, veći prostor i djelokrug u našim nadležnostima, ne samo Federalne već i županijskih uprava za inspekcijske poslove”, kazao je Ajdinović.

U Federalnoj upravi za inspekcijske poslove izvršena je primopredaja opreme za prometne inspektore koja se koristi u inspekcijskim nadzorima teretnih motornih vozila.

Naime, Federalna uprava za inspekcijske poslove u proteklom razdoblju je putem projekta ICIS koji implementira Svjetska banka u BiH, provela postupak nabavke opreme za prometne inspektore FUZIP-a i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove.

Planirano je da se svakom inspektoratu dodijeli jedan set opreme koji se sastoji od softvera za kontrolu radnog vremena – tahospeed, mobilnog skenera, mobilnog printera za auto i čitača kartica. Ta oprema će biti instalirana na postojeće laptope koje inspektori koriste u svakodnevnom radu.

Kako je istaknuto, očekuje se veća efektivnost inspekcijskih nadzora i efikasnost u primjeni propisa te doprinosi sigurnosti prometa.

Bljesak.info

Povezani Članci

Mještani Kruščice jutros ponovo blokirali lokalni put

Volim Jajce

Topić: Hrvatski premijer obećao veću podršku ‘Napretku’ i svim Hrvatima u BiH

Volim Jajce

Tvrtko Milović: Edin Hozan „samo traži jednaka prava za sve“ dok istovremeno provodi velikobošnjačku hegemoniju nad Hrvatima Jajca

Volim Jajce
Učitavanje....