Volim Jajce
Aktualno Jajce Zanimljivosti

Inicijativa skupine građana Jajca da se prostor kod Spomen fontane nazove po Dubravku Lovrenoviću

Neformalna grupa građana predvođena sa Zikretom Dumančić danas su predali Općini Jajce inicijativu i potpise od 250 Jajčani i Jajčanki da se prostor oko Spomen fontane oslobodiocima Jajca nazove po istaknutom našem sugrađaninu i bh. medievalisti Dubravku Lovrenoviću.

Ova grupa smatra da je Dubravko Lovrenović svojim radom zaslužio da taj prostor nosi po njegovom imenu, a ovo je jedinstvena prilika i da mu se oduže na neki način.

U javnosti je Dubravko Lovrenović često spominjao i isticao svoj rodni grad Jajce, za koji je mnogo učinio na polju zaštite i obnove kulturno-historijskog nasljeđa.

Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu diplomirao je 1979. godine. Na istom je fakultetu obranio doktorat “Ugarska i Bosna (1387-1463)” 1999. godine. Na istom je Odsjeku prošao sva univerzitetska zvanja. Bio je redovni profesor na oblasti Historija srednjeg vijeka.

Zimski semestar 2001/2002. godine proveo je kao gostujući profesor na američkom univerzitetu Yale. Godine 2005. boravio je i kao stipendist na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti. Bio je predsjednik Odsjeka za historiju i prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Objavio je veći broj knjiga i radova o srednjem vijeku u domaćim i stranim stručnim časopisima, kao i više desetina tekstova publicističkog tipa. Sudjelovao je na većem broju naučnih skupova. Urednik je brojnih izdanja knjiga, organizator naučnih skupova, voditelj i učesnik u radu u više naučnih projekata, recenzent brojnih izdanja, promotor brojnih publikacija i član više redakcija.

Bio je član ANU BiH, sekretar Odbora za historijske nauke pri Akademiji, te u sastavu Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Komisije za saradnju sa UNESCO-m. Od 2012. bio je član Društva za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije.

Lovrenović je također bio i član većeg broja udruženja i organizator pomaganja ugroženom stanovništvu na području BiH.

Povremeno je bio politički aktivan. Od 2001. do 2003. godine bio je zamjenik ministra obrazovanja, znanosti, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH.

Posebni fokus njegovog profesionalnog angažmana bio je na srednjovjekovnoj bosanskoj i evropskoj historiji, s posebnim osvrtom na regiju centralno-istočne Evrope, Ugarsko-bosanskim odnosima u srednjem vijeku, recepciji i tumačenju bosanskog srednjovjekovlja u novom vijeku i suvremenom dobu, historijskim mitovima i njihovoj upotrebi te materijalnoj kulturi (stećci prije svega).

Nakon duge i teške bolesti preminuo je 17. januara 2017. u Sarajevu, gdje je i sahranjen.

 

 

(Jajce Online)

Povezani Članci

RAZOČARAN SE VRATIO IZ NJEMAČKE: “Živiš od ponedeljka do petka, dođeš kući i opet na posao” (VIDEO)

Volim Jajce

Brtan: Crkva/džamija u Jajcu treba biti mjesto koje će nas povezivati

Volim Jajce

GOTOVO Donald Trump postao 45. predsjednik SAD-a

Volim Jajce
Učitavanje....